ראשון | י”ט אדר | 15.3

ראשון | י”ט אדר | 3.15 במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא שיחה יומית קצרה עם הרב חיים דרוקמן שליט"א הלכה יומית בהלכות פסח | הרב פלטי גרנות לימוד פרשת השבוע | הרב דר' משה הרשקוביץ 1 .לו היית במדבר הגדול ושומע את הציווי של משה להקמת משכן, כלים בגדי כהונה וכו' לאיזה מבין הפרויקטים השונים […]

שני | כ' אדר | 16.3

ראשון | י”ט אדר | 3.15 במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא שיחה יומית קצרה עם הרב חיים דרוקמן שליט"א הלכה יומית בהלכות פסח | הרב פלטי גרנות לימוד פרשת השבוע | הרב דר' משה הרשקוביץ 1 .לו היית במדבר הגדול ושומע את הציווי של משה להקמת משכן, כלים בגדי כהונה וכו' לאיזה מבין הפרויקטים השונים […]

שלישי | כ"א אדר | 17.3

ראשון | י”ט אדר | 3.15 במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא שיחה יומית קצרה עם הרב חיים דרוקמן שליט"א הלכה יומית בהלכות פסח | הרב פלטי גרנות לימוד פרשת השבוע | הרב דר' משה הרשקוביץ 1 .לו היית במדבר הגדול ושומע את הציווי של משה להקמת משכן, כלים בגדי כהונה וכו' לאיזה מבין הפרויקטים השונים […]

רביעי | כ"ב אדר | 18.3

ראשון | י”ט אדר | 3.15 במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא שיחה יומית קצרה עם הרב חיים דרוקמן שליט"א הלכה יומית בהלכות פסח | הרב פלטי גרנות לימוד פרשת השבוע | הרב דר' משה הרשקוביץ 1 .לו היית במדבר הגדול ושומע את הציווי של משה להקמת משכן, כלים בגדי כהונה וכו' לאיזה מבין הפרויקטים השונים […]

חמישי | כ"ג אדר | 19.3

ראשון | י”ט אדר | 3.15 במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא שיחה יומית קצרה עם הרב חיים דרוקמן שליט"א הלכה יומית בהלכות פסח | הרב פלטי גרנות לימוד פרשת השבוע | הרב דר' משה הרשקוביץ 1 .לו היית במדבר הגדול ושומע את הציווי של משה להקמת משכן, כלים בגדי כהונה וכו' לאיזה מבין הפרויקטים השונים […]

שישי | כ"ד אדר | 20.3

ראשון | י”ט אדר | 3.15 במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא שיחה יומית קצרה עם הרב חיים דרוקמן שליט"א הלכה יומית בהלכות פסח | הרב פלטי גרנות לימוד פרשת השבוע | הרב דר' משה הרשקוביץ 1 .לו היית במדבר הגדול ושומע את הציווי של משה להקמת משכן, כלים בגדי כהונה וכו' לאיזה מבין הפרויקטים השונים […]

ראשון | כ"ו אדר | 22.3

ראשון | י”ט אדר | 3.15 במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא שיחה יומית קצרה עם הרב חיים דרוקמן שליט"א הלכה יומית בהלכות פסח | הרב פלטי גרנות לימוד פרשת השבוע | הרב דר' משה הרשקוביץ 1 .לו היית במדבר הגדול ושומע את הציווי של משה להקמת משכן, כלים בגדי כהונה וכו' לאיזה מבין הפרויקטים השונים […]

שני | כ"ז אדר | 23.3

ראשון | י”ט אדר | 3.15 במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא שיחה יומית קצרה עם הרב חיים דרוקמן שליט"א הלכה יומית בהלכות פסח | הרב פלטי גרנות לימוד פרשת השבוע | הרב דר' משה הרשקוביץ 1 .לו היית במדבר הגדול ושומע את הציווי של משה להקמת משכן, כלים בגדי כהונה וכו' לאיזה מבין הפרויקטים השונים […]