צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

מדוע זכה קרבן העומר ש׳ספירת העומר׳ נקראת על שמו?