צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

במה דומים ובמה שונים 'עשרת ימי תשועה' מ'עשרת ימי תשובה', וכיצד עשויים 'עשרת ימי תשועה' לתת לנו כוח בימים אלו?