צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

מה סמלי בכך שהרמב״ן הוא זה שפסק כרבי זירא בסוגיא שלמדנו היום?