יום עצמאות שמח!

כתוב במילים שלך מה הם שני חלקי מצוות ישוב ארץ ישראל לרמב"ן. כיצד זה מסביר את היותנו חוגגים את חג העצמאות ביום בו התחזקה מלחמת העצמאות (ולא ביום בו הסתיימה)?