צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

באיזה פסוק בפרשת הקללות של בחוקותי מצא הרמב"ן ברכה? ומהי הברכה?