צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

מדוע קבעו חז״ל מנהגי אבלות בימי ספירת העומר שהם ימים של שמחה והתעלות ומה אנחנו יכולים ללמוד מכך לימינו?