צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

מה לומדים מהביטוי 'כל האדם'?