צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

מאיזו מדינה באירופה עלה לארץ רבי עובדיה מברטנורא? על מה הוא כתב את פירושו המפורסם?