צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

מהי המצווה המובחרת המופיעה בפרשה ואיך כל אחד מאיתנו יכול לקיים אותה?