צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

מי הם שלשת עמודי ההוראה שעליהם סמך רבי יוסף קארו בפסיקותיו להלכה בבית יוסף ובשלחן ערוך?