צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

תלמידו של מי היה רבי שמעון בר יוחאי ובאיזו תקופה? מה המשימה שלנו היום שנלמדת מזה?