צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

מה הן שתי השאלות ששואל המהר"ל על המשנה? ומה תשובתו עליהן?