צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

אלו שני שמות כלולים בשם 'ירושלים', מדוע הקב"ה בחר לשלב את שניהם ומה עלינו ללמוד מכך?