צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו

מה השאיר לנו בכתב האר״י הקדוש בעצמו מתורתו הקבלית?