השאלה היומית – יום שלישי כ"ז ניסן

צפו בדבר התורה וענו על השאלה לאחריו במה דומים ובמה שונים 'עשרת ימי תשועה' מ'עשרת ימי תשובה', וכיצד עשויים 'עשרת ימי תשועה' לתת לנו כוח בימים אלו?